Search
News categories
Website Links
Statistic visitor
   Online : 6
   Total : 283861
   Total Hits : 174700
Politics
Display 1 to 4 in 4 news
Vải thiều là đặc sản nổi tiếng của Lục Ngạn. Quả vải thiều khi chín có màu đỏ, hạt nhỏ, cùi dày nhiều nước, rất ngọt và giàu chất dinh dưỡng  View detail »
Display 1 to 4 in 4 news

KIM BIEN FRUITS PROCESSING COOPERATIVE
Add: Chu – Luc Ngan – Bac Giang    Tel: 084.240.3582758        Fax: 084.240.3882379
VP tại HN: Room 610, An Lac Building, My Dinh I, Tu Liem, Ha Noi
Tel: 084. 913350474    Email: kimbienbg@gmail.com
Website: www.vietnamproductsja.com

OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Scroll to top